Om deze functie te gebruiken dient u ingelogd te zijn.

Huyzen - Vastgoedmakelaar Antwerpen, Beveren, Lokeren, Dendermonde en Gent VASTGOEDACTUALITEIT : Wat verandert er met de nieuwe wet op mede-eigendom ?
15/11/2018 - Nieuwsbrieven

VASTGOEDACTUALITEIT :
De nieuwe wet op mede-eigendom treedt in werking op 1 januari 2019.
Doel van deze hervorming : meer flexibiliteit en slagkracht voor de VME (vereniging van mede-eigenaars).
Dit is een beknopte samenvatting van de voornaamste wijzigingen:
1. Verlaging van de meerderheden...
Voortaan zullen werken aan de gemeenschappelijke delen met 2/3e ipv 3/4e worden goedgekeurd.
Over de wettelijk opgelegde werken (vb verplichte dakisolatie tegen 2020) mag zelfs met een volstrekte meerderheid (=helft +1) beslist worden.
Voor beslissingen rond opsplitsing of samenvoeging van kavels of rond vrijwillige afbraak en heropbouw van appartementsgebouwen heeft men slechts 4/5e meerderheid nodig (ipv unanimiteit).

2. Het werkkapitaal wordt verplicht.
Uiterlijk 5 jaar na oplevering van de gemene delen moet een VME een reservekapitaal aanleggen waarvan de totale lasten niet minder mogen bedragen dan 5% van de gewone laste van het vorige boekjaar.
De VME kan echter met 4/5e meerderheid beslissen om dit reservekapitaal niet aan te leggen.

3. Meer soepelheid mbt volmachten
Een volmacht verleend voor een eerste algemene vergadering geldt ook voor een tweede die georganiseerd wordt omdat voor de eerste vergadering het vereiste quorum niet bereikt werd, tenzij anders bepaald werd.
Niemand mag, tijdens de algemene vergadering, beschikken over een groter aantal stemmen dan het totaal aantal stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars.

4. Het reglement van inwendige orde krijgt meer gewicht
Vanaf heden is er geen statutenwijziging meer nodig in verband met:
 Regels betreffende de wijze van bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheden van de algemene vergadering
 Wijze van de benoeming van de syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur en de hernieuwing van zijn mandaat
 De jaarlijkse periode van 15 dagen waarin de gewone algemene vergadering plaatsvindt
Dit kan geregeld worden in het reglement van inwendige orde.

5. Invoering van het principe ‘de betaler beslist’
Enkel de mede-eigenaars, die volgens het reglement van mede eigendom tot de lasten van bepaalde gemeenschappelijke delen bijdragen, mogen hierover beslissen en stemmen naar evenredigheid met hun bijdrage in de lasten.

6. Meer slagkracht ten aanzien van achterstallige betalingen
De VME zal voortaan een voorrecht beschikken op de kavel van de slecht betalende mede-eigenaar. Dit geldt echter enkel voor de bijdrage van het lopende en het vorige boekjaar. De syndicus heeft geen machtiging meer nodig van de algemene vergadering om over te gaan tot vordering in rechte

contacteer ons

Vernieuwen

* Verplichte velden
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan