Om deze functie te gebruiken dient u ingelogd te zijn.

Huyzen - Vastgoedmakelaar Antwerpen, Beveren, Lokeren, Dendermonde en Gent Vlaamse Woninghuurdecreet treedt in werking op 1 januari 2019
05/12/2018 - Nieuwsbrieven

Vlaamse Woninghuurdecreet treedt in werking op 1 januari 2019

Het Vlaams woninghuurdecreet treedt in werking op 1 januari 2019

Dit decreet komt er omwille van de verouderde Woninghuurwet die niet langer tegemoetkomt aan de huidige noden en wensen van huurders en verhuurders. Het is van toepassing op alle woninghuurovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 1 januari 2019 alsook op alle reeds bestaande mondelinge woninghuurovereenkomsten.

Wij vatten voor u de 5 voornaamste wijzigingen samen. Deze situeren zich op het niveau van de huurwaarborg, de opzegmogelijkheden, de huurprijsherziening, de brandverzekering, het overlijden van de huurder en de medehuur.

De huurwaarborg wordt verhoogd van 2 naar 3 maanden. Dit verschaft een grotere betalingszekerheid aan de verhuurder. Er werd voorzien in een uitzondering voor de studentenhuisvesting, waar de huurwaarborg beperkt blijft tot 2 maanden huur. Huurders die het financieel moeilijker hebben, kunnen een renteloze huurwaarborglening aangaan bij het Vlaams Woningfonds om zo hun huurwaarborg samen te stellen. Door het invoeren van een verjaringstermijn van 1 jaar na het einde van de huurovereenkomst tracht de wetgever te vermijden dat een huurwaarborg onnodig wordt geblokkeerd door de verhuurder.

In de oude Woninghuurwet was het onmogelijk om huurcontracten van korte duur eenzijdig op te zeggen. Het Vlaams Woninghuurdecreet voorziet nu wel in de mogelijkheid om eenzijdig op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en een opzeggingsvergoeding die kan variëren van anderhalve maand huur tot een halve maand huur naargelang het contract eindigt in het eerste, tweede of derde jaar van de huur.

De opzegmogelijkheid voor eigen gebruik wordt in huurcontracten van lange duur beperkt. Het is gedurende de eerste 3 jaar alleen voor de eigenaar mogelijk om de huurovereenkomst op te zeggen voor ‘eigen gebruik’. Pas na het verstrijken van de eerste driejarige periode, zal de opzegmogelijkheid voor ‘eigen gebruik’ worden uitgebreid naar de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende, de partner, de kinderen, enzovoort.

Het Vlaams Woninghuurdecreet voorziet dat de mogelijkheid tot huurprijsherziening omwille van energiebesparende investeringen door de verhuurderte allen tijden kan worden gevraagd en dus niet meer afhankelijk is van het verstrijken van een driejarige periode.

In het Vlaams Woninghuurdecreet wordt de huurder verplicht om zich te verzekeren zowel voor brand- als waterschade. De huurder kan kiezen om ofwel een persoonlijke brandverzekering af te sluiten ofwel een meerprijs te betalen aan de verhuurder - die zelf een verzekering heeft gesloten - en via (afstand van verhaal) afziet van zijn recht om de geleden schade van de huurder terug te vorderen.

De regelgeving wat betreft het overlijden van de verhuurder blijft ongewijzigd. De huurovereenkomst wordt dus niet ontbonden wanneer de verhuurder komt te overlijden. Het decreet voorziet echter dat de huurovereenkomst automatisch wordt ontbonden op het einde van de 2 maanden na het overlijden van de laatste huurder. Wanneer de erfgenamen - binnen de termijn van 2 maanden - aangeven de huur verder te willen zetten, wordt de huurovereenkomst niet ontbonden.

Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden voorziet het Vlaams Woninghuurdecreet dat de partner automatisch medehuurder wordt. Voor feitelijk samenwonenden moet nog steeds aan de verhuurder uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd om medehuurder te kunnen worden.

Heeft u nog vragen? Spring dan binnen in één van onze kantoren. De koffie staat al klaar!

contacteer ons

Vernieuwen

* Verplichte velden
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan