Om deze functie te gebruiken dient u ingelogd te zijn.

Huurmarkt als stedelijk fenomeen

Daling eigenaarsaandeel

Slechts 45,4% van de inwoners van een grote stad is eigenaar. Dat is tegenover 2013 een daling met 10,7%. In buitengebied ligt dat aandeel hoger dan 80%. Investeerders kopen massaal nieuwbouw panden aan in centrumsteden. Zo is het aandeel van de huurmarkt significant toegenomen.

Huurprijzen op de private markt stijgen

Volgens de statistieken van CIB Vlaanderen ligt de actuele marktconforme huurprijs voor een appartement in Vlaanderen op €700. Dit bedrag is gestegen ten opzichte van 2013 omdat er een kwalitatiever en dus duurder (nieuw- en vernieuw)bouw aanbod is bijgekomen.

Profiel private huurder

Bijna de helft van de private huurders zijn alleenstaanden en dit terwijl zij maar 31,1% van het totaal aantal huishoudens uitmaakt. Ook de eenoudergezinnen zijn ietwat oververtegenwoordigd op de huurmarkt (10,9%). Naar activiteitsstatus zien we een hogere aanwezigheid van werklozen en arbeidongeschikte Vlamingen tegenover een lager aandeel gepensioneerden. Tegenover 2013 is het aandeel van 65-plussers die huren wel toegenomen (van 21,1% naar 28,1%). Dat kan opnieuw een indicatie zijn van een toenemende verhuisbereidheid bij ouderen.

Huurcontracten

Bijna 10% van de huurders beschikken niet over een schriftelijk huurcontract. Mondelinge huurovereenkomsten komen dus nog vrij frequent voor. Bij ongeveer een derde werd er geen plaatsbeschrijving opgemaakt bij aanvang van de huurovereenkomst. Dat is toch een opmerkelijk cijfer, aangezien de sanctie op het ontbreken van een plaatsbeschrijving zwaar is en het voor de verhuurder een stuk moeilijker wordt om huurschade te bewijzen. 

Een nipte meerderheid van de huurcontracten zijn kortlopende huurcontracten (met een vaste duur van maximum 3 jaar). De andere contracten hebben een standaard duurtijd van negen jaar. Het blijkt dus wel degeleijk nog courante praktijk te zijn dat een huur van korte duur als een soort proefperiode wordt aangewend.

Professionele partner verhuur

Bent u op zoek naar een uitstekende vastgoedprofessional voor de verhuur van uw pand? Neem dan contact op met één van onze vastgoedkantoren te Antwerpen, Beveren, Lokeren, Dendermonde of Gent

Bron: CIB

contacteer ons

Vernieuwen

* Verplichte velden
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan