Om deze functie te gebruiken dient u ingelogd te zijn.

Huyzen - Vastgoedmakelaar Antwerpen, Beveren, Lokeren, Dendermonde en Gent Wat is het verschil tussen een koop optie,  een aankoopbelofte en een compromis / onderhandse verkoopovereenkomst?
27/08/2019 - Nieuwsbrieven

Wat is een aankoop optie ?

Wanneer een verkoper jou een optie op een woning geeft, gaat hij ermee akkoord om de woning gedurende een bepaalde periode – die wordt onderling afgesproken en duurt doorgaans één tot veertien dagen – niet aan iemand anders te zullen verkopen. 

In principe kan de verkoper in ruil voor de optie een (onderling af te spreken) vergoeding vragen. Hij kan je niet verplichten om na het verstrijken van de afgesproken termijn de woning te kopen maar mag het bedrag, dat je hem als vergoeding betaalde, wel houden als schadevergoeding. Ga je wel over tot aankoop, dan moet de verkoper de vergoeding beschouwen als voorschot en hoef je alleen nog het resterende aankoopbedrag te betalen. Hebben jullie geen vergoeding voor de optie afgesproken? Dan hoef je de verkoper niets te betalen.

Als je gedurende de looptijd van de optie beslist om over te gaan tot aankoop, moet je de optie ‘lichten’. Dat wil zeggen: je stuurt de verkoper een aangetekend schrijven waarin je je aankoop bevestigt. Vanaf dan kun je niet meer terugkrabbelen! De koop gaat officieel door, maar noch de koper noch de verkoper zijn registratierechten verschuldigd.

Wat is een aankoopbelofte?

Bij een aankoopbelofte verleent de belover (potentiële koper) voor een bepaalde termijn een optie aan de verkoper om al dan niet in te gaan op de aangeboden prijs en eventuele voorwaarden. .

Onze makelaars zorgen er voor dat een bod van een koper schriftelijk wordt vastgelegd in een aankoopbelofte, waarbij de belangrijkste voorwaarden waartegen de koper wil aankopen zijn opgenomen. Deze aankoopbelofte wordt vervolgens overgemaakt aan de verkoper, die vrij is om dit aanbod al dan niet te aanvaarden.

Geeft de verkoper zijn goedkeuring aan de aankoopbelofte, dan gaan we zo snel mogelijk over tot het ondertekenen van de onderhandse overeenkomst met alle partijen. Deze overeenkomst wordt ook wel de compromis genoemd en hierdoor komt de verkoop definitief tot stand.

Wat is een compromis (of onderhandse verkoop overeenkomst) ?

De verkoop van een onroerend goed komt tot stand indien er wilsovereenstemming ontstaat tussen partijen over de prijs en het betreffende onroerend goed.

Zodra de termijn van het compromis is verstreken en je in de tussentijd geen opschortende voorwaarde(n) hebt ingeroepen, begint een nieuwe termijn van maximum vier maanden. In die periode moet je schriftelijk overgaan tot het verlijden van de notariële akte en moeten de registratierechten worden betaald. Anders wordt er een boeteclausule toegepast en kan de verkoper je dagvaarden om een schadevergoeding te krijgen.

Zodra de termijn van het compromis is verlopen, gaat de koop verplicht door tenzij de opschortende voorwaarden (bijvoorbeeld het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor bepaalde werken of het verkrijgen van een hypothecaire lening) niet voldaan zijn. 

Het belang van de compromis mag niet onderschat worden: dit document is bindend tussen koper en verkoper en vormt de basis voor de opmaak van de notariële verkoopakte. Laat u dus goed begeleiden door een ervaren makelaar zoals Huyzen AntwerpenBeverenLokerenDendermonde en Gent.

contacteer ons

Vernieuwen

* Verplichte velden
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken. Meer weten Verder gaan