Gratis schatting

Gemeenten met verplicht conformiteitsattest

Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet. Het attest is geen verhuurvergunning en is dus meestal niet verplicht bij het verhuren van een woning tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht. Met een conformiteitsattest kan je aan een potentiële huurder aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Gemeenten met verplicht conformiteitsattest Gemeenten met verplicht conformiteitsattest

IN WELKE GEMEENTEN BENT U VERPLICHT VAN EEN CONFORMITEITSATTEST TE HEBBEN?

Op deze kaart van de Vlaamse overheid vindt u de gemeenten terug (in het grijs) :

https://vlok.vlaanderen.be/vlokstatus/Regelgeving_conformiteitsattesten.jpg

VOORWAARDEN VOOR EEN CONFORMITEITSATTEST

U kunt een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente:

  • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
  • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat

HOE VERLOOPT DE AANVRAAG VAN EEN CONFORMITEITSATTEST?

U kunt het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kunt u binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidiei of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

HOEVEEL KOST EEN CONFORMITEITSATTEST?

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor een conformiteitsattest vast. De vergoeding mag niet meer bedragen dan 62,50 euro voor een zelfstandige woning en 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250 euro per gebouw.

Vragen voor één van onze experten?

Neem contact op en we helpen je graag verder.

Contacteer ons
download grid_on Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium