Gratis schatting

Hoeveel bedragen de aankoopkosten van een huis of appartement?

Een eigen woning, het blijft de droom van de meeste Belgen. Investeren in vastgoed is nog steeds een goed idee. Daarbij moet je echter wel rekening houden met enkele bijkomende kosten, die bovenop de verkoopprijs komen. We zetten die bijkomende kosten even op een rijtje.

Hoeveel bedragen de aankoopkosten van een huis of appartement? Hoeveel bedragen de aankoopkosten van een huis of appartement?

HOEVEEL BEDRAGEN DE AANKOOPKOSTEN VAN EEN WONING?

Een eigen woning, het blijft de droom van de meeste Belgen. Investeren in vastgoed is nog steeds een goed idee. Daarbij moet je echter wel rekening houden met enkele bijkomende kosten, die bovenop de verkoopprijs komen. We zetten die bijkomende kosten even op een rijtje.

REGISTRATIERECHTEN (VERKOOPRECHTEN OF REGISTRATIEBELASTING OP WONING)

Eerst en vooral moet je rekening houden met de registratierechten, die tot wel tien procent van de aankoopprijs kunnen oplopen (voor een tweede verblijf, een bouwgrond of een bedrijfsvastgoed).

Sinds 1 juni 2018 is de hervorming van de registratierechten een feit. Dat betekent dat u bij de aankoop van een gezinswoning voortaan een gunsttarief van 7 procent verkooprechten betaalt. 

De bestaande abattementen (gewoon abattement, bij-abbatement en renovatie-abattement) en het klein beschrijf werden afgeschaft. 

Voorwaarden van gunsttarief voor gezinswoning

U moet aan alle voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het gunsttarief van 7 procent:

 • De aankoop moet gebeuren door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig. Aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.
 • Het moet gaan om de aankoop van de enige gezinswoning:
  • De aankoop moet een woning betreffen. Dat betekent dat het gunsttarief van 7 procent nooit van toepassing kan zijn op bouwgrond.
  • De koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
 • Het moet gaan om de aankoop van de hele volle eigendom. Dat betekent dat de aankoop van een deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld, niet volstaan.
 • De koper moet zich binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning inschrijven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Bezit u al een eigen gezinswoning? Dan kunt u toch een nieuwe woning aankopen tegen het gunsttarief van 7 procent op voorwaarde dat u uw huidige gezinswoning binnen een termijn van 1 jaar verkoopt.

Als u een onroerend goed met verschillende woongelegenheden (appartementsblok) koopt, dan geldt het tarief van 7 procent enkel voor de woongelegenheid die u zelf bewoont.

Als u twee woningen tegelijk aankoopt om die wil ombouwen tot één woning, dan moet u kiezen voor welke woning u het tarief van 7 procent wenst te genieten. Het tarief van 7 procent kan nooit voor beide woningen genoten worden.

Bijkomende vermindering voor een bescheiden gezinswoning

Bovenop het gunsttarief van 7 procent kunnen de kopers van woningen met een waarde van hoogstens 200.000 euro (of 220.000 euro in de kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel, een eenmalige rechtenvermindering genieten. Deze rechtenvermindering is verbonden aan dezelfde voorwaarden als hierboven aangegeven voor het gunsttarief van 7 procent.

Andere gunsttarieven 

 • Als de woonst voldoet aan de voorwaarden van een ' ingrijpende energetische renovatie ' wordt het tarief van 7% extra verminderd met 1% en daalt het dus tot 6%.

 • Als de gezinswoning valt onder de voorwaarden van een ' beschermd monument ' bedraagt het tarief 1%, mits 6% investering in behoud van het onroerend erfgoed. Voor andere monumenten blijft de bestaande regeling gelden

Andere verminderingen registratierechten

 • De meeneembaarheid blijft behouden; het maximum van 13.000 euro wordt geïndexeerd.

 • Voor de aankoop van een woning die voor minstens 9 jaar in huur wordt gegeven aan een Sociaal Verhuurkantoor ( SVK ) bedraagt het tarief eveneens 7%.

Hervorming registratierechten

De huidige regelgeving kan u consulteren op https://belastingen.vlaanderen.be/wijzigingen-verkooprecht-vanaf-1-juni-2018-0

De nieuwe regering plant een hervorming van de registratierechten. Deze zullen verder worden verlaagd in ruil voor het afbouwen van de woonbonus. 

NOTARISKOSTEN

Bij de aankoop van een woning zal je de hulp van een notaris moeten inroepen, en dat gaat natuurlijk gepaard met bijkomende kosten. Zo zal je een honorarium moeten betalen dat afhankelijk is van de aankoopprijs. Dit honorarium wordt berekend op basis van vaste schijven, dus een exact cijfer of percentage valt er op deze aktekosten niet te plakken. Bij een openbare verkoop zal de notaris ook enkele extra kosten doorrekenen, zoals de huur van de verkoopzaal.De kosten van een lening

Tot slot zal je voor de aankoop van een woning een lening moeten aangaan, en ook dat brengt natuurlijk enkele kosten met zich mee. Zo betaal je 1 procent registratierechten en 0,3 procent inschrijvingsrecht op het geleend bedrag. Ook de notaris komt hierbij kijken: hij berekent zijn ereloon aan de hand van het geleende bedrag. Uiteraard moet je op lange termijn ook rekening houden met de rente die je betaalt op je lening.

PREMIES EN SUBSIDIES

Bij de aankoop van een woning komen niet alleen kosten kijken. In vele gevallen heb je ook recht op enkele premies en subsidies.

Vragen voor één van onze experten?

Neem contact op en we helpen je graag verder.

Contacteer ons
download grid_on Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium