Gratis schatting

Kostprijs attesten

Wat kosten de wettelijk verplichte attesten die je nodig hebt om te verkopen?

Kostprijs attesten Kostprijs attesten

Een pand verkopen, brengt wel wat papierwerk met zich mee. Daarenboven zijn verkopers zich er niet altijd van bewust wat de kostprijs van deze attesten is.

1. Eigendomsakte

In de eigendomsakte staat beschreven dat jij de eigenaar bent van het pand dat jij wil verkopen. Eventuele erfdienstbaarheden staan ook in deze akte vermeld. Dit betekent dat iemand anders dan de eigenaar ook het recht heeft om een deel van de grond te gebruiken. Het origineel van de eigendomsakte wordt bewaard bij de notaris. Hou hier zeker ook rekening met de kosten die je aan de notaris betaalt.

Soms moet je ook de verkavelingsakte opvragen bij je notaris. Dit zal ook 50€ kosten.

2. Stedenbouwkundig uittreksel

In een stedenbouwkundig uittreksel vind je zowel een uittreksel uit het plannenregister als het vergunningsregister. In het plannenregister staat de huidige bestemming van het onroerend goed dat je wil verkopen. Het vergunningsregister laat weten of er een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt, of er een verkavelingsvergunning is, of er een bouwovertreding is gebeurd en of er sprake is van een verkooprecht. Je vraagt het stedenbouwkundig uittreksel aan bij de gemeente of via jouw notaris. De kostprijs verschilt van gemeente tot gemeente maar kost tussen de 100€ en 200€. Je krijgt het normaal gezien binnen de 30 dagen na je aanvraag.

3. Kadastraal uittreksel en plan

Het kadastraal uittreksel bevat informatie over de exacte oppervlakte, het kadastraal inkomen en de kadastrale gegevens (afdeling, sectie en perceelnummer) van de woning die je wil kopen. Het kadastraal plan geeft ook de perceelgrenzen van je toekomstige eigendom aan. Dit kost ongeveer 15€.

4. Bodemattest

In een bodemattest bewijst de verkoper dat de grond waarop je toekomstige woning staat niet vervuild is. De OVAM levert dit attest af. Je betaalt hiervoor € 64 per kadastraal nummer.

5. Hypothecair getuigschrift

Dit is een getuigschriftn dat melding maakt van eventuele vorige hypotheken, om te garanderen dat het pand voor vrij en onbelast kan verkocht worden.  Indien een hypotheek gevestigd wordt op een onroerend goed, blijft deze hypotheek anders bij verkoop op het onroerend goed staan, zelfs als de nieuwe eigenaar geen krediet nodig had. De notaris zorgt ervoor dat tussen compromis en akte deze hypotheek gelicht wordt, zodat dit probleem niet meer kan voorkomen. De kostprijs hiervan bedraagt 180€.

6. Informatie syndicus en basisakte

Verkoop je een appartement? Dan heb je de basisakte van het gebouw nodig en informatie van de syndicus. De syndicus bezorgt de verslagen van de vergaderingen met mede-eigenaars en een lastenoverzicht. De kostprijs hiervan bedraagt tussen de 150€ en 300€ naargelang de syndicus. 

7. Keuring elektrische installatie

De keuring van de elektrische installatie moet gebeuren door een erkend keuringsorganisme. Dit is verplicht als de woning is gebouwd na 01/10/1981. Het verslag vermeldt of de elektrische installatie aan de vereisten voldoet. Zo stel je de koper op de hoogte van eventuele gebreken of inbreuken. Het attest is 25 jaar geldig, op voorwaarde dat er gedurende die periode geen aanpassingen aan de installatie gebeurd zijn. Als verkoper sta jij in voor de kosten van dit onderzoek. De kostprijs voor de keuring van de elektrische installaties door een erkend keuringsorganisme bedraagt ongeveer 177€  (afhankelijk van leverancier). 

8. EPC

Een energiedeskundige maakt het EPC (energieprestatiecertificaat) van je woning op. De EPC-score geeft aan hoe energiezuinig je woning is. Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning. In het attest staan ook aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken. De opmaak van energieprestatiecertificaat door erkend keuringsorganisme: 224€ (afhankelijk van leverancier). 

9. Asbestattest

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht voor de verkoop van alle panden waarvan de bouw dateert van vóór 2001. Een gecertificeerd asbestdeskundige moet dit attest opmaken. Afhankelijk van de keurder en type woning bedraagt dit 425-650€.

 

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

Wil je graag ontzorgd worden van al deze administratie?

Wij hebben uitgebreide ervaring in het opstarten en afwikkelen van een verkoop.

Aarzel niet om ons te contacteren: info@huyzen.be

 

Vragen voor één van onze experten?

Neem contact op en we helpen je graag verder.

Contacteer ons
download grid_on Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium