Gratis schatting

Opnieuw lagere BTW voor nieuwbouw huurappartementen

Een halfjaar na de inperking van de verlaagde btw op sloop en heropbouw voert de federale regering het voordeel opnieuw in voor appartementen die bestemd zijn voor verhuur.

Opnieuw lagere BTW voor nieuwbouw huurappartementen Opnieuw lagere BTW voor nieuwbouw huurappartementen

Wie een gebouw sloopt en er woonunits bouwt om te verhuren aan particulieren, zal voortaan van een verlaagd btw-tarief van 6 procent genieten. 

Controversiële beslissing

Met de aankondiging komt de regering terug op een controversiële beslissing van eind vorig jaar. Toen schafte de regering het tijdelijke verlaagde btw-tarief van 6 procent op sloop en heropbouw af. Dat voordeel werd in 2021 ingevoerd als steunmaatregel voor de bouwsector in de coronacrisis, maar op 1 januari stopgezet. 

Tegelijk morrelde de regering aan het permanente btw-voordeel van 6 procent, dat al sinds 2007 bestond in 32 Belgische steden (in Vlaanderen: Oostende, Mechelen, Sint-Niklaas, Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, Genk en Hasselt) in de strijd tegen de verkrotting. De regering behield die permanente btw-verlaging onder bepaalde voorwaarden alleen voor particulieren maar investeerders die de woningen slopen, heropbouwen en verhuren op de privémarkt, vielen voortaan uit de boot.

Die afschaffing was een grote tegenvaller voor specialisten in huurwoningen, zoals Vicinity, Ion, Quares en het beursgenoteerde Home Invest Belgium. Ze hadden de lagere btw naar eigen zeggen nodig wegens hun concurrentiële nadeel. Terwijl promotoren van appartementen op plan de btw kunnen doorduwen naar de kopers, moeten investeerders in huurwoningen zelf opdraaien voor de btw. Zonder een lagere btw zouden investeerders in huurwoningen minder hoge prijzen kunnen bieden voor een projectgrond, wat de bouw van huurappartementen dreigde af te remmen.

De federale regering was blijkbaar gevoelig voor die kritiek. De afbraak van een gebouw gevolgd door de bouw van huurwoningen komt opnieuw in aanmerking voor het btw-tarief van 6 procent. De particuliere huurmarkt heeft nood aan extra aanbod om de krapte op de markt tegen te gaan.

Aan de herinvoering van het voordeeltarief worden drie sociale voorwaarden gekoppeld. Alleen woningen tot 200 vierkante meter, die gebruikt worden als hoofdverblijfplaats, komen in aanmerking. Het btw-voordeel blijft alleen volledig behouden als de woning 15 jaar wordt verhuurd. Zodra dat niet meer het geval is, moet het tariefvoordeel terugbetaald worden voor de resterende jaren.

Woningen die worden gebouwd voor verkoop en vervolgens verhuurd worden, komen niet in aanmerking. De Bouwunie dringt er in een reactie op aan de wet ook te versoepelen voor de verkoop van woningen.

Uitbreiding van het toepassingsgebied

Opmerkelijk is dat het verlaagde btw-tarief voor verhuurders niet alleen wordt heringevoerd, maar zelfs wordt uitgebreid. Het voordeeltarief wordt niet meer beperkt tot 32 gemeenten, maar geldt voor het hele Belgische grondgebied. De nieuwe regeling loopt zo parallel met het enige, beperkte voordeeltarief dat de federale regering vorig jaar voor particulieren behield.

Vragen voor één van onze experten?

Neem contact op en we helpen je graag verder.

Contacteer ons
download grid_on Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium