Gratis schatting

Wat betekent EPC en EPB? Wat is BEN?

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. De energieprestatieregelgeving of EPB-regelgeving legt bepaalde energetische waarden (het E-peil, K-peil en S-peil) vast waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Deze regelgeving is een gevolg van een Europese maatregel die het energieverbruik in heel Europa moet inperken.

Wat betekent EPC en EPB? Wat is BEN? Wat betekent EPC en EPB? Wat is BEN?

WAT IS EEN EPB?

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. De energieprestatieregelgeving of EPB-regelgeving legt bepaalde energetische waarden (het E-peil, K-peil en S-peil) vast waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Deze regelgeving is een gevolg van een Europese maatregel die het energieverbruik in heel Europa moet inperken.

Sinds 1 januari 2006 ben je bij een bouw- of renovatieproject waar je een bouwvergunning voor nodig hebt, verplicht om een EPB-studie te laten uitvoeren. Je kan hiervoor terecht bij een EPB-verslaggever of energiedeskundige type B. Zijn taken omvatten:

 • Een startverklaring (voor aanvang van de werken) indienen bij het Vlaams Energieagentschap. Hierin staat of het bouwproject voldoet aan de energienormen.
 • Het opvolgen van materiaal- en installatiekeuzes.
 • Het indienen van de EPB-aangifte en het overhandigen van het EPC aan de bouwheer.

WANNEER BESCHIK JE OVER EEN BEN WONING?

BEN staat voor ‘bijna-energieneutraal’. Dat zegt meteen waar het bij zo’n huis om draait: het energieverbruik. Belangrijk hierbij is het energiepeil of E-peil. Dit is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Als het peil onder de 30 zakt, spreekt men van een BEN-woning. Het huis verbruikt dan weinig energie en wekt het zelfs wat energie op. Dit kan met allerlei hulpmiddelen, denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen en/of een warmtepomp. Een BEN-woning kan worden opgetrokken in beton, baksteen of houtskelet en levert de eigenaar een mooie korting op zijn onroerende voorheffing op. Als je kiest voor een BEN-woning dan kies je voor een luchtdichte, compacte woning met goed geïsoleerde schil. Zorg er daarbij voor dat je je dak, muren en vloer goed isoleert en ga voor hoogrendementsglas: houd de warmte binnen en bespaar energie.

Bij een BEN-woning hoef je je bovendien geen zorgen te maken dat deze oververhit raakt. Om energie te besparen hou je best de warmte zo veel mogelijk binnen, maar wat als het té warm wordt in de zomermaanden? Naast de juist zonwering en de nodige ventilatie kan je door de juiste positie van je ramen een aangenaam binnenklimaat bekomen. 

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning in Vlaanderen een BEN-woning zijn.

PASSIEF WONEN

Het grote verschil tussen een BEN-woning en een passief huis (of passiefhuis) zit in het E-peil. We spreken van een BEN-woning als het E-peil lager dan E30 is. Bij een passief huis is die waarde meestal negatief. Dat betekent dat een passief huis meer energie opwekt dan verbruikt.
Bij een Passief huis ligt de focus ook op zaken als een super-geïsoleerde schil en een hoge luchtdichtheid, om de warmteverliezen maximaal in te perken en die negatieve E-waarde na te streven.
Naast het E-peil zijn ook de normen voor de netto-energiebehoefte voor verwarming en de vereisten voor het K-peil strenger voor het Passief huis dan voor een BEN-woning.

Je kan dus stellen dat een passief huis dus nog milieuvriendelijker is dan een BEN-woning. Door de strengere energie-vereisten die een passief huis met zich meebrengt, wordt deze woning veel duurder dan een BEN-woning. Omdat de bijna-energieneutrale woningen betaalbaarder zijn, maar gebruik maken van moderne technieken waardoor ze weinig energie gebruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water, verschuift de aandacht de laatste jaren steeds meer naar de BEN-woningen.

Vanaf januari 2019 krijgt het EPC een nieuw jasje. Het EPC blijft verplicht bij het te koop en te huur stellen van woningen, appartementen, ... Aan het toepassinsgebied verandert dus niets.
Wel zal het EPC er helemaal anders uitzien en bevat het nieuwe informatie.
Zo wordt het EPC een stuk visueler gemaakt, het kengetal wordt uitgebreid met een label en de aanbevelingen worden een pak concreter.
Heb je nog een geldig EPC (van voor 1 januari 2019), dan volstaat dit EPC en hoef je geen nieuw EPC te laten opmaken als je je woning te koop of te huur aanbiedt.

WAT IS EEN EPC?

Dit is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is. Voor de berekening spelen onder andere volgende parameters mee:

 • beschermd volume dat moet voorzien worden van energie
 • oppervlakte van het dak, muren en vloeren (gebouwschil)
 • gebruikte isolatiematerialen
 • type verwarmingsinstallatie (inclusief optimalisatiemaatregelen zoals leidingisolatie)
 • type verwarmingssysteem voor sanitair water
 • koeling
 • aanwezigheid van duurzame energie, bijvoorbeeld uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen
 • energieverliezen door gebreken

WANNEER HEB JE EEN EPC NODIG?

Vanaf 1 januari 2009 zijn verkopers of verhuurders van een woning verplicht om een energieprestatiecertificaat voor te leggen aan elke kandidaat-koper of -huurder, en dit vanaf het moment dat ze woning te koop of te huur aanbieden. Doen ze dit niet, dan lopen ze risico op een boete.

Daarenboven geldt deze verplichting, sedert 2020, ook voor kleine, niet-residentiële gebouwen (niet-woningen) met bruikbare vloeroppervlakte van maximaal 500 m² die verkocht of verhuurd worden.

WAT IS HET EPC+?

Het EPC is sinds 1 januari 2019 grondig vernieuwd (ook wel EPC+ genoemd). De belangrijkste verandering is dat huizen en appartementen voortaan een label, van A+ tot F, en een kleurcode krijgen, vergelijkbaar met het label op elektrische toestellen. Ook inhoudelijk veranderden er enkele zaken:

Als kandidaat-koper/-huurder krijg je met het EPC een inzicht in hoeverre de woning voldoet aan de energiedoelstellingen van 2050.

Het EPC geeft automatisch (digitaal) tips en aanbevelingen om je label te verbeteren. Voor je eengezinswoning ontvang je eveneens een kostenraming van de voorgestelde maatregelen. Een EPC wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A en is tien jaar geldig. Voor een woning die binnen de tien jaar opnieuw verkocht of verhuurd wordt, is geen nieuw EPC vereist. Als er gedurende deze periode energiebesparende werken werden uitgevoerd, raden we aan om toch een nieuw EPC te laten opmaken.

Met een goed EPC kan je als verkoper of verhuurder de energiezuinige kenmerken van jouw woning extra in de verf zetten.

 

Vragen voor één van onze experten?

Neem contact op en we helpen je graag verder.

Contacteer ons
download grid_on Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium