Gratis schatting

Wat is een asbestinventaris? Wanneer is het verplicht? Wat kost het?

Het decreet rond de asbestinformatieplicht werd afgelopen woensdag (17 april) in het Staatsblad gepubliceerd.

Wat is een asbestinventaris? Wanneer is het verplicht? Wat kost het? Wat is een asbestinventaris? Wanneer is het verplicht? Wat kost het?

Asbestdecreet in werking getreden

Het decreet rond de asbestinformatieplicht werd afgelopen woensdag (17 april) in het Staatsblad gepubliceerd.

Wanneer moet u over een geldig attest asbestinventaris beschikken?

Tegen ten laatste 31 december 2031 moet elke eigenaar van een toegankelijk gebouw met risicobouwjaar (het jaar 2000 of ouder) over een geldig asbestinventarisattest beschikken.

Welke gegevens zal de asbestinventaris bevatten?

De asbestinventaris bevat een lijst van alle asbestverdachte en asbesthoudende materialen in de woning en wordt opgemaakt door een asbestdeskundige inventarisatie, gecertificeerd door de OVAM. De inventaris wordt door de OVAM ingegeven in de databank, waarna ze een asbestinventarisattest aflevert.

Twee soorten inventarissen

Er zijn twee soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris.

Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voor er onderhouds- of renovatiewerken gebeuren in een gebouw of voor het gesloopt wordt. Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn:

  • rechtstreeks waarneembare materialen;
  • ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.

Dankzij de destructieve asbestinventaris kunnen asbesthoudende materialen veilig en selectief weggenomen worden voor de andere werken beginnen. Zo komen werknemers niet ongewenst in aanraking met het asbest, en komt het niet in het sloopafval terecht. Elk sloopvolgingsplan moet een destructieve asbestinventaris bevatten.

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Informatieplicht : datum nog te bepalen

Vastgoedmakelaars krijgen evenals eigenaars, verhuurders en notarissen een informatieplicht aan de hand van het asbestinventarisattest bij verkoop.

De datum hiervoor wordt nog vastgesteld door de Vlaamse Regering.

De vastgoedmakelaar die een onderhandse verkoopovereenkomst opstelt, zal in de overeenkomst volgende zaken moeten vermelden: of de inhoud van het geldige asbestinventarisattest vooraf werd meegedeeld aan de verwerver, de datum, de samenvattende conclusie van het attest en de unieke code ervan.

Informatieplicht bij verhuur

Ook bij verhuur komt er een informatieplicht op een nog nader te bepalen datum.

De verhuurder van een woning met risicobouwjaar die over een geldig asbestinventarisattest beschikt, zal een kopie aan de huurder moeten geven, en dit ten laatste bij het aangaan van een nieuwe huur, of binnen de maand na datum vermeld op het attest, als de OVAM een attest uitreikt tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.

Verbodsbepalingen in kader van asbestwetgeving

Vanaf 27 april aanstaande gelden reeds overigens vier specifieke verbodsbepalingen voor asbesthoudende daken of gevels. Zo is het verboden constructies als zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen te bevestigen aan of over asbesthoudende dak- en gevelbekleding. Het is ook verboden asbesthoudende dak- en gevelbekleding in te sluiten of te bedekken met andere materialen. Verder geldt er een verbod om dak- of gevelbekledingen te reigen of te ontmossen.

Wat zal een attest asbestinventaris kosten?

Het exacte bedrag van de retributie voor het attest, moet de Vlaamse Regering nog vastleggen.

Het opstellen van het inventaris door de deskundige zou +- 350 euro kosten, zo schat de OVAM.

Vragen voor één van onze experten?

Neem contact op en we helpen je graag verder.

Contacteer ons
download grid_on Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium