Gratis schatting

Wat zal er wijzigen op vlak van mede-eigendom

De nieuwe wet op mede-eigendom treedt in werking op 1 januari 2019, met als doel meer flexibiliteit en slagkracht voor de VME (vereniging van mede-eigenaars).

Wat zal er wijzigen op vlak van mede-eigendom Wat zal er wijzigen op vlak van mede-eigendom

DOEL VAN DE WETSWIJZIGING

De nieuwe wet op mede-eigendom treedt in werking op 1 januari 2019, met als doel meer flexibiliteit en slagkracht voor de VME (vereniging van mede-eigenaars).
Hieronder geven we jullie een beknopte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:

VERLAGING VAN DE MEERDERHEDEN

Voortaan zullen werken aan de gemeenschappelijke delen met twee derde in plaats van drie vierde meerderheid worden goedgekeurd.
Over de wettelijk opgelegde werken (bijvoorbeeld verplichte dakisolatie tegen 2020) mag zelfs met een volstrekte meerderheid (=helft +1) beslist worden.
Voor beslissingen rond opsplitsing of samenvoeging van kavels of rond vrijwillige afbraak en heropbouw van appartementsgebouwen heeft men slechts vier vijfde meerderheid nodig (ipv unanimiteit).

HET WERKKAPITAAL WORDT VERPLICHT

Uiterlijk 5 jaar na oplevering van de gemene delen moet een VME een reservekapitaal aanleggen waarvan de totale lasten niet minder mogen bedragen dan 5% van de gewone laste van het vorige boekjaar.
De VME kan echter met vier vijfde meerderheid beslissen om dit reservekapitaal niet aan te leggen.

MEER SOEPELHEID MET BETREKKING VOLMACHTEN

Een volmacht verleend voor een eerste algemene vergadering geldt ook voor een tweede, die georganiseerd wordt omdat voor de eerste vergadering het vereiste quorum niet bereikt werd, tenzij anders bepaald werd.
Niemand mag, tijdens de algemene vergadering, beschikken over een groter aantal stemmen dan het totaal aantal stemmen van de andere aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars.

HET REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE KRIJGT MEER GEWICHT

Vanaf heden is er geen statutenwijziging meer nodig in verband met:

  • Regels betreffende de wijze van bijeenroeping, werkwijze en bevoegdheden van de algemene vergadering
  • Wijze van de benoeming van de syndicus, de omvang van zijn bevoegdheden, de duur en de hernieuwing van zijn mandaat
  • De jaarlijkse periode van 15 dagen waarin de gewone algemene vergadering plaatsvindt

Dit kan geregeld worden in het reglement van inwendige orde.

INVOERING VAN HET PRINCIPE ‘DE BETALER BESLIST’

Enkel de mede-eigenaars, die volgens het reglement van mede eigendom tot de lasten van bepaalde gemeenschappelijke delen bijdragen, mogen hierover beslissen en stemmen naar evenredigheid met hun bijdrage in de lasten. Bijvoorbeeld mag de gelijkvloers bewoner niet mee beslissen in de kosten van de lift.

MEER SLAGKRACHT TEN AANZIEN VAN ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

De VME zal voortaan een voorrecht beschikken op de kavel van de slecht betalende mede-eigenaar. Dit geldt echter enkel voor de bijdrage van het lopende en het vorige boekjaar. De syndicus heeft geen machtiging meer nodig van de algemene vergadering om over te gaan tot vordering in rechte.

Vragen voor één van onze experten?

Neem contact op en we helpen je graag verder.

Contacteer ons
download grid_on Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium