Gratis schatting

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van 3% verkooprechten bij aankoop eigen woning?

INWERKING TREDING HERVORMING REGISTRATIERECHTEN Voor de inwerkingtreding van de hervorming van de registratierechten wordt voor de belastingplichtige het meest voordelige moment genomen. Bij de koper van de enige gezinswoning wordt uitgegaan van de aktedatum. Voor wie een tweede verblijf, een bouwgrond... koopt, zal de datum van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst gelden. De hervorming treedt in werking op 1 januari 2022.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van 3% verkooprechten bij aankoop eigen woning? Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van 3% verkooprechten bij aankoop eigen woning?

TARIEF 3% VOOR DE GEZINGSWONING

Eerste kopers van de enige gezinswoning 

First-time buyers van de enige gezinswoning krijgen een stevig duwtje in de rug. Zij betalen namelijk slechts 3% registratierechten op hun vastgoedaankoop in plaats van 6%.
Dat komt neer op een besparing van € 3.000 per schijf van € 100.000. Kopers van een enige gezinswoning hebben er dus alle belang bij om hun akte te verlijden vanaf 1 januari 2022. Dat betekent dat kopers vandaag al een onderhandse verkoopovereenkomst kunnen afsluiten, aangezien we minder dan vier maanden voor het jaareinde zitten.

Ingrijpende energetische renovatie

Wie ervoor kiest om de enige gezinswoning ingrijpend energetisch te renoveren of slopen/heropbouwen betaalt in de toekomst 1% in plaats van 5%. Hieraan hangt echter een voorwaarde vast: na de werken moet er een E-peil van maximum E60 behaald worden.

Reeds getekende onderhandse verkoopovereenkomsten

Kopers waarvan de onderhandse verkoopovereenkomst getekend werd voor 1 september, kunnen niet genieten van deze belastingverlaging aangezien de termijn van vier maanden voor het verlijden van de authentieke akte verloopt voor 1 januari 2022.

Minnelijke ontbinding van een reeds getekende onderhandse verkoopovereenkomst om de datum van de overeenkomst kunstmatig te verlaten en zo toch te genieten van de belastingverlaging is verboden. Dit zal door de Vlaamse Belastingdienst worden aangevochten als rechtsmisbruik. Ook het scheuren van een getekende onderhandse verkoopovereenkomst is niet toegestaan.

Laattijdige registratie lost het probleem op voor reeds getekende compromissen

Een laattijdige registratie van de akte is wel een optie om te kunnen genieten van de belastingverlaging. Dan betaal je wel een boete voor de laattijdigheid, maar die is aanzienlijk lager dan het voordeel van de nieuwe tarieven.

Ook opschortende voorwaarden hebben een impact op de registratietermijn. Die begint namelijk pas te lopen wanneer de laatste opschortende voorwaarde is vervuld. Daardoor is het mogelijk dat kopers die een onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend hebben voor 1 september, hun akte kunnen laten verlijden in 2022 zonder boetes voor laattijdige registratie.

Wederkerige aankoop-verkoopbeloftes

Bij een wederkerige aankoop-verkoopbelofte begint de registratietermijn te lopen op het moment dat de optie gelicht wordt. Dit zorgt voor extra flexibiliteit om de aktedatum in 2022 te leggen. Opnieuw zonder risico op boetes voor laattijdige registratie.

Wat gebeurt er met het systeem van de meeneembaarheid? 

Op 1 januari 2024 wordt meeneembaarheid definitief afgeschaft maar tussen januari 2021 en januari 2024 is er een keuzestelsel.

Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 vallen kopers van de enige gezinswoning onder het statuut van 'doorstromers', waarbij je terugvalt op een keuzestelsel. Ofwel kiezen ze voor het nieuwe tarief van 3% (of 1% bij ingrijpende, energetische renovatie) zonder meeneembaarheid ofwel kiezen ze voor het huidige tarief van 6% met meeneembaarheid (of 5% bij ingrijpende, energetische renovatie).

Wanneer het nieuwe tarief van 3% voordeliger is, doet men er goed aan om de akte pas in 2022 te laten verlijden. Voor deze groep geldt hetzelfde als voor de first-time buyers. 

Op 1 januari 2024 vervalt het keuzestelsel. Dan is het mogelijk dat men daardoor meer registratierechten zal moeten betalen dan onder het tarief van 6% met meeneembaarheid.

Het voordeel van de rechtenvermindering blijft bestaan maar wordt verlaagd in functie van de verlaging van de verkooprechten 

Zo zal de rechtenvermindering met het nieuwe 3%-tarief nog € 2.800 bedragen (in plaats van € 5.600 nu in combinatie met het 6%-tarief).

De rechtenvermindering bij het 1%-tarief  bedraagt € 960 in plaats van € 4.800 bij het 5%-tarief.

STANDAARDTARIEF WORDT 12% 

Wie een tweede verblijf, een bouwgrond, huurwoningen, bedrijfsvastgoed… koopt zal in de toekomst 2% extra betalen. Dit komt neer op € 2.000 per schijf van € 100.000. 

Overgangsperiode 

Voor deze groep geldt de datum van de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. Wanneer de onderhandse verkoopovereenkomst wordt afgesloten in 2021, komt men nog in aanmerking voor het 10%-tarief. Wordt de overeenkomst pas in 2022 getekend, betaal je als koper 12%.

Uitzondering

Voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden wordt een uitzondering gemaakt en wordt hettarief van 10% behouden.

OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE IMMO MAKELAAR IN ANTWERPEN, GENT, LOKEREN, DENDERMONDE, SINT-NIKLAAS OF BEVEREN? 

Neem vandaag nog contact met één van onze immokantoren te Antwerpen, Gent, Lokeren, Dendermonde of Beveren.

Bron: CIB

Vragen voor één van onze experten?

Neem contact op en we helpen je graag verder.

Contacteer ons
download grid_on Created with Sketch. Created with Sketch. volume-mute2 volume-medium